ყველას
ნახვა

ხშირად დასმული კითხვები

რამდენ ხანში ჩამოდის ჩემი ამანათი?


 • აშშ, იტალია, საბერძნეთი, პოლონეთიდან და ესპანეთიდან ამანათების ტრანსპორტირების ვადაა საწყობში მიღებიდან 7-12 სამუშაო დღე. 
 • თურქეთიდან ამანათების ტრანსპორტირების ვადაა საწყობში მიღებიდან 3-5 სამუშაო დღე.

 

*სამუშაო დღე გულისხმობს კალენდარული დღის 8 საათიან ინტერვალს, გარდა შაბათ-კვირისა და უქმე დღეებისა.


როგორ ითვლება ტრანსპორტირების ღირებულება?

ა) პოლონეთიდან საქართველოზე დამისამართებული მალეოს გზავნილის მომსახურების საფასურის გამოთვლისას, მხედველობაში მიიღება გზავნილის მოცულობითი და ზუსტ წონებს შორის უმეტესი  წონა და ის მრავლდება შპს „საქართველოს ფოსტის“ მიერ 1კგ-სთვის დადგენილ  ტარიფზე.

ბ) აშშ-დან საქართველოზე დამისამართებული მალეოს გზავნილით ავტომობილის ნაწილების გამოგზავნისას, მომსახურების საფასური განისაზღვრება გზავნილის მოცულობით და ზუსტ წონებს შორის უმეტესის ნამრავლით 1კგ-სთვის დადგენილ  ტარიფზე.

განმარტება: გზავნილის მოცულობითი წონა გამოითვლება შემდეგი ფორმულით: გზავნილის სიგრძე(სმ) X სიგანე (სმ) X სიმაღლე (სმ) / 6000-ზე.

 

გარდა ა) და ბ) პუნქტებით დადგენილი შემთხვევებისა, საქართველოზე დამისამართებული მალეოს გზავნილის მომსახურების საფასურის გამოთვლა ხორიცელდება გზავნილის წონის ნამრავლით შპს „საქართველოს ფოსტის“ მიერ 1კგ-სთვის დადგენილ ტარიფზე. ამასთან, თუ გზავნილის წონა 100გრ-ზე ნაკლებია, მისი საფასურის გამოთვლის მიზნისთვის, ასეთი გზავნილის წონად მიჩნეული იქნება 100 გრამი. ხოლო აშშ-დან საქართველოზე დამისამართებული 100 გრამს ზევით გზავნილის წონა დამრგვალდება 50 გრამამდე.  

რა არის საჭირო გზავნილის საქართველოს ფოსტის სერვის ცენტრიდან გასატანად?

სერვის ცენტრიდან მალეოს ამანათის გასატანად საჭიროა წარმოადგინოთ პირადობის დამადასტურებელი საბუთი და ოთახის ნომერი. იმ შემთხვევაში თუ ამანათი გააქვს მესამე პირს, მან საკუთარ პირადობის დამადასტურებელ საბუთთან ერთად უნდა წარმოადგინოს ადრესატის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი ან ამანათის ვერიფიკაციის კოდი. ამანათის ვერიფიკაციის კოდი ეგზავნება ადრესატს, მალეო-ზე რეგისტრაციისას მითითებულ ელ.ფოსტაზე

როგორ დავრეგისტრირდეთ მალეო-ზე?
როგორ ხდება ტრანსპორტირების საფასურის გადახდა?

ტრანსპორტირების საფასურის გადახდა შეგიძლიათ მალეოს ვებ გვერდიდან ან სწრაფი გადახდის აპარატების მეშვეობით.

შენიშვნა: შემკვეთის ექაუნთზე განთავსებული თანხა გატანას ან/და სხვა ანგარიშზე გადატანას არ ექვემდებარება.

ხდება თუ არა გამოგზავნილი ამანათის წონის დამრგვალება?

თუ ამანათის წონა 100 გრ-ზე ნაკლებია, მისი საფასურის გამოთვლის მიზნისთვის, ასეთი ამანათის წონად მიჩნეული იქნება 100 გრამი, ხოლო აშშ-დან საქართველოზე დამისამართებული 100 გრამს ზევით გზავნილის წონა დამრგვალდება 50 გრამამდე. სხვა შემთხვევაში დამრგვალება არ ხდება.

როგორ გავიგო გზავნილის ადგილმდებარეობა?

გზავნილის ადგილმდებარეობა შეგიძლიათ გადაამოწმოთ მალეოს ვებ გვერდზე გზავნილის საძიებო სისტემის მეშვეობით ან დაგვიკავშირდეთ ქოლ ცენტრში ნომერზე (32) 2 24 09 09.

რა ღირებულების გზავნილის შემოტანა ექვემდებარება განბაჟებას?

გზავნილი ექვემდებარება განბაჟებას: თუ მისი ღირებულება არის 300 ლარი ან მეტი ღირებულების მქონე; თუ გზავნილში 3 ან მეტი ერთნაირი ნივთია; თუ გზავნილის წონა აღებატება 30 კგ-ს.

რამდენი ხანი ინახება გზავნილი სერვის ცენტრში?

ამანათის შენახვის ვადაა ქვეყანაში შემოსვლიდან 30 დღე 

შეიძლება თუ არა გზავნილის დაზღვევა?

გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია ვებ გვერდ www.maleo.ge-ს საშუალებით.
არ ხდება შიგთავსის დაზიანების დაზღვევა. გზავნილის შიგთავსის დაზიანება ნიშნავს არასწორ შეფუთვას. 

რისი გამოგზავნა არ შეიძლება ?
  • ნარკოტიკები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები;
  • ცეცხლსასროლი და პნევმატური იარაღები, მათი ნაწილები და/ან აქსესუარები; 
  • ინერტული ფეთქებადი მოწყობილობა, ფეთქებადი ნივთიერება და საბრძოლო მასალა, მათშორის ინერტული ყუმბარები და ჭურვები და სხვა ანალოგიური საგნები, ასევე ასეთი მოწყობილობების და საგნების მულაჟები;
  • ოპტიკური ლაზერული სამიზნე;
  • ფეინთბოლის თოფები და მათი აქსესუარები;
  • არბალეტი, ისრები, მშვილდი;
  • რადიაქტიული, ტოქსიკური და ინფექციური ნივთიერებები;
  • ლითიუმის ელემენტები და ლითიუმის ბატარიები (როგორც ცალკე, ასევე მოწყობილობაში მოთავსებული);
  • ცოცხალი ცხოველები, მწერები, ფიტულები,  ძვლები, ბეწვი;
  • მცენარეები ან მათი თესლები; 
  • მონეტები, ბანკნოტები,  ფულის ნიშნები;
  • პლატინა, ოქრო, ვერცხლი, ძვირფასი ქვები, აგრეთვე მათგან დამზადებული საიუველირო ნაწარმი და სხვა ძვირფასი ნივთები, რომელთა ღირებულებაც სცილდება 500 ლარს;
  • ადვილად აალებადი პროდუქცია (მათ შორის საღებავები; ზეთისა და სითხის შემცველი პროდუქცია; ნებისმიერი ნივთიერებით დატუმბული ბალონები).
მალეოს ბონუს პროგრამა

მალეო ერთგულ მომხარებელს სთავაზობს ბონუს პროგრამას, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ყოველი გზავნილის ტრანსპორტირების ღირებულების გადახდიდან ქულების სახით პირად ანგარიშზე დაიბრუნოს გადახდილი თანხის 5%-მდე.

 

ქულების დაგროვების წესი

მომხმარებელს გზავნილის ტრანსპორტირების თანხის გადახდისას, ყოველ 0.20 ლარზე ბონუს ქულის სახით ერიცხება 10 ქულა, რაც უდრის 0.01 ლარს. ქულათა დაანგარიშება ხდება ყოველ  გახარჯულ 0.20 ლარზე.

 

ქულათა დაანგარიშების სისტემა

თანხაქულა
0.01 – 0.19              
0
0.20 – 0.3910
0.40 – 0.59
20
0.60 – 0.79
30
0.80 – 0.97
40
1.00
50


ქულათა გამოყენების წესი

მალეოს ბონუს პროგრამის ფარგლებში, მომხამარებელს საშუალება აქვს დაგროვილი ქულები გადაცვალოს თანხაში. გადაცვლილი თანხა მომხარებელს შეუძლია გამოიყენოს გზავნილის ტრანსპორტირების ხარჯის ასანაზღაურებლად იმ შემთხვევაში,  თუ მის მიერ გადაცვლილი თანხა საკმარისია გადასახდელი ტრანსპორტირების ხარჯის სრულად დასაფარად.

შეჯამებას არ ექვემდებარება ქულების საფუძველზე გადაცვლილი და  ბალანსზე არსებული თანხები.  

შესაბამისად  ტრანსპორტირების თანხის გადახდა ქულების საფუძველზე გადაცვლილი  თანხით შესაძლებელია მას შემდეგ, რაც ასეთი თანხა საკმარისი იქნება მითითებული ტრანსპორტირების თანხის დასაფარად. 

დისტანციური დეკლარირება

აღნიშნული სერვისით სარგებლობა შეუძლია როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირს და ხელმისაწვდომია მთელი საქართველოს მასშტაბით. სერვისით სარგებლობისთვის საჭიროა განყოფილებაში „მიღებულია სერვისცენტრში“ დააჭიროთ ღილაკს „განბაჟება“ და ატვირთოთ დოკუმენტები:

  • ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ინვოისი.
  • იურიდიული პირის შემთხვევაში - პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ამონაწერი იურიდიული პირების რეესტრიდან, ინვოისი და მინდობილობა (თუ გზავნილი უნდა გაიცეს კომპანიის მინდობილ პირზე).


გზავნილის მიღებას შეძლებთ მხოლოდ დეკლარირების მომზადების საფასურის გადახდის შემდეგ.

რა შემთხვევაში არ გადაეცემა მალეო-ს ამანათი საბერძნეთის, იტალიის, თურქეთის, პოლონეთის და ესპანეთის საწყობს?


1.    თუ თქვენ ნივთს იწერთ საბერძნეთის, იტალიის, თურქეთის, პოლონეთის და ესპანეთის ონლაინ მაღაზიებიდან, ამანათს მიიღებს შესაბამისი ქვეყნის მალეოს საწყობი და გამოიგზავნება საქართველოში ისე, რომ ევროკავშირის რეგულაციებით ის არ დაექვემდებარება საბაჟო გადასახადების გადახდას.

2.      თუ თქვენ ნივთს იწერთ საბერძნეთის, იტალიის, თურქეთის, პოლონეთის და ესპანეთის გარდა სხვა ქვეყნის ონლაინ მაღაზიიდან და გამოწერისას მისამართში უთითებთ მალეოს რომელიმე ქვეყნის საწყობის მისამართს, ამანათი შესაბამისი ქვეყნის საბაჟო ტერიტორიაზე შესვლისას შესაძლოა დაიბეგროს დღგ-თი.


       გაითვალისწინეთ, რომ თუ ნივთის გამოწერისას თქვენს მიერ გადახდილი ნივთის ღირებულება არ მოიცავს დღგ-ს, ის არ შევა მალეოს საწყობში და დაუბრუნდება უკან გამყიდველს (ონლაინ მაღაზიას).

როგორ მივიღო კოდი ტრენდიოლზე მისამართის დასამატებლად?

თურქულ ვებ - გვერდზე Trendyol.com საწყობის მისამართის დამატების შემდგომ, გამოჩნდება კოდის ჩაწერისთვის განკუთვნილი ველი. ვერიფიკაციის კოდის მისაღებად, ეწვიეთ მალეო-ს პირად კაბინეტს და თურქეთის მისამართის გრაფაში მოცემულ ტელეფონის ნომერს დააკლიკეთ, რის შემდეგაც გამოგიჩნდებათ ფანჯარა, სადაც მოცემული იქნება თქვენს მიერ მოთხოვნილი ვერიფიკაციის კოდი

სად შეიძლება გავეცნო მალეო-ს წესებსა და პირობებს?

მალეო-ს წესებსა და პირობებს გაეცანით ბმულზე

კითხვებით მოგვწერეთ